Privacyrisico’s Teams, Onedrive online Sharepoint

01-03-2022

SURF en SLM Rijk (ministerie van Justitie en Veiligheid) hebben een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) laten uitvoeren op de gegevensverwerking van Microsoft Teams in combinatie met Onedrive online en Sharepoint.

Hieruit komt naar voren dat er een hoog risico bestaat voor de uitwisseling en opslag van gevoelige en bijzondere persoonsgegevens in de cloudomgeving van Microsoft.

Meer informatie <klik hier>