Protocol time-out, schorsen, verwijderen en onaanvaardbaar gedrag ouders po/sbo/vso

02-10-2019

Als school hebt u beleid nodig voor schorsing en verwijdering van leerlingen. In dit modelprotocol voor het primair onderwijs zijn procedures beschreven voor time-out, schorsing en verwijdering. Er is ook in opgenomen hoe u kunt omgaan met onaanvaardbaar gedrag van ouders.

Geactualiseerde versie

Voor de zomervakantie van 2019 is een onderdeel uit bijlage 3 ‘model brief schorsen leerling’ die hoort bij het protocol geschrapt. Omwille van de spoedeisendheid van een schorsing is de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het schorsingsbesluit verwijderd. Ook de te volgen procedure is uit de modelbrief gehaald.

Download

Download hier het protocol.