Q&A arbeidsmarktoelage vso vervolgonderwijs

01-02-2021

We hebben van een groep leden vragen gehad en met hen twee bijeenkomsten georganiseerd. Hieruit voortkomend is in samenwerking met de PO-Raad een Q&A ontwikkeld.

Je kunt hier de Q&A bekijken. Wellicht helpt deze met jullie oriëntatie op hetgeen we uiteindelijk wensen: de beloning en arbeidsvoorwaarden van vso leerkrachten gelijk aan die van het reguliere vo, ook al weten we dat dit een uitermate complex traject zal zijn.

En de nieuwe naam is: Sectorraad GO!

Sinds 1 januari 2021 zijn LECSO en SBOwerkverband gefuseerd tot één, nieuwe organisatie voor gespecialiseerd onderwijs. Een organisatie die zich op basis van haar kennis en expertise inzet voor leerlingen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte op onderwijsgebied. Dankzij het verbinden van deze expertise, zetten wij ons niet alleen nóg beter in voor de leerlingen in het speciaal basis-, speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs maar bundelen we ook onze krachten voor het reguliere onderwijs. Omdat wij geloven in ontwikkelingen waarin leerlingen zoveel mogelijk sámen naar school gaan, ongeacht hun verschillen in ondersteuningsbehoefte. Als nieuwe organisatie zetten we daar graag onze gespecialiseerde kennis voor in. Bij deze nieuwe organisatie hoort een nieuwe naam. Vol trots heten wij nu Sectorraad GO!