Qschool (V)SO+

01-12-2021

Meet effectief de tevredenheid en sociale veiligheid in het ZML-onderwijs

Met Qschool (V)SO+, een onderzoeksmodule van Qfeedback, brengt u de tevredenheid van ZML-leerlingen over het onderwijs, de sfeer op school én hun sociale veiligheid overzichtelijk in kaart.

We willen je hier middels dit nieuwsbericht alleen van op de hoogte stellen dat bestaat. Aan de scholen of besturen wat ze hier van vinden. Wel vinden we het steeds goed, prettig en wenselijk dat (externe) organisaties ook specifiek voor onze doelgroep GO zaken (willen) ontwikkelen!

Pilot

Uit een pilot bleek dat het instrument niet alleen valide en betrouwbaar is, maar ook goed bruikbaar in de praktijk van de ZML-scholen. Het instrument is eenvoudig in te zetten en leerlingen vinden het over het algemeen heel leuk om de vragenlijsten in te vullen. “De plaatjes bij de vragen zijn heel erg duidelijk”, aldus een leerkracht van een van de deelnemende scholen.

Meer informatie?

Als aanvulling op dit bericht, zie ook de website Qschool (V)SO+. Je kunt ook contact opnemen met Martine Fuite, Mark Ackermans of Marlou Visser via de website van B&T.