Reactie minister Arbeidsmarkttoelage

Onderwerp: NPO

04-11-2021

De Sectorraad GO heeft met een brief aan de minister laten weten welke bezwaren zij hebben tegen de tijdelijke arbeidsmarkttoelage.

In zijn reactie geeft de minister aan dat hij zich ervan bewust is dat de huidige cumi-indicator niet in alles perfect is. Hij wil daarom met de betrokken onderwijsorganisaties in gesprek op zoek naar een alternatief zodat die gebruikt kan worden bij de reguliere bekostiging van onderwijsachterstanden. Voor de nu vastgestelde arbeidsmarkttoelage blijft de huidige cumi-indicator uitgangspunt.

Als antwoord op de incidentele maatregelen t.a.v. de arbeidsmarktproblematiek benadrukt de minister, dat het doel van de arbeidsmarktoelage is om onderwijspersoneel te behouden voor scholen met een groot risico op onderwijsachterstanden.

Dat naast deze toelage 500 miljoen euro beschikbaar is gesteld voor verbeteringen van alle salarissen in het primair onderwijs en dat het aan een volgend kabinet is om het Nationaal Programma Onderwijs voort te zetten.

Hieronder is de brief te downloaden.