Referentiekader taal en rekenen

26-01-2022

Hoe gebruik je het referentiekader voor taal- en rekenonderwijs en hoe zou het referentiekader verbeterd kunnen worden?

Onderzoekers van ResearchNed en het Expertisecentrum Nederlands gaan graag online met leraren in gesprek over de vraag of het referentiekader is en of het bijdraagt aan goed reken- en taalonderwijs.

De uitkomsten van de bijeenkomsten worden in het voorjaar van 2022 aangeboden aan het ministerie van OCW en kunnen als input dienen bij eventuele aanpassing van het referentiekader en het gebruik ervan.

Het referentiekader geldt ook voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. Tot nu toe hebben zich nog weinig docenten en leerkrachten uit die sector aangemeld.

Maar jullie mening is wel belangrijk voor het onderzoek. Daarom hierbij een extra oproep aan leerkrachten en docenten uit het (voortgezet) speciaal onderwijs: meld je aan, je mening doet er toe!

Het gesprek vindt online plaats in Teams op één van de volgende momenten:

  • Maandag 7 februari 15.30-16.30
  • Dinsdag 8 februari 15.30-16.30
  • Woensdag 9 februari 15.30-16.30

Aanmelden voor deelname aan deze online bijeenkomsten kan t/m woensdag 2 februari via deze link.