Regeling extra bekostiging

02-09-2020

In onze Infobrief nr. 7 wordt uitgebreid ingegaan op de achtergrond van deze regeling. Absoluut geen tot tevredenheid stemmende regeling, aangezien het slechts een deel van onze medewerkers betreft, maar laten we het als een start zien: een start naar funderend onderwijs, waarin er geen onderscheid meer is in salariëring tussen po-, (v)so- en vo-medewerkers.

Lees de berichtgeving  over dit onderwerp en vooral onze toelichting op deze regeling nog eens goed door! En voor diegenen die daar mee te maken hebben, herhalen we het nog maar een keer: de deadline voor de aanvraag is 1 oktober a.s.

Download

Brief leden 7 LECSO-SBOwerkverband extra bekostiging vso-leerkrachten.pdf

Download