Rekenen-wiskunde in sbo en (v)so

05-06-2023

Veel leerlingen in het speciaal basisonderwijs (sbo), speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) hebben vanaf de start van hun schoolloopbaan een achterstand in rekenvaardigheid.

Hoe kun je rekenzwakke leerlingen in het sbo, so en vso het meest effectief ondersteunen?

Lees hier meer over op de pagina van het NRO