Rekenkamer en de NPO-doelen

Onderwerp: NPO

03-02-2022

De doelen van het Nationaal Programma Onderwijs zijn onvoldoende duidelijk geformuleerd, constateerde de Algemene Rekenkamer al in maart 2021.

De Tweede Kamercommissie voor Rijksuitgaven is het daarmee eens. Die wil dat de Rekenkamer op korte termijn met de Onderwijsminister in gesprek gaat over doel, middelen en resultaten van het NPO.

De problematische aspecten die de Rekenkamer en ook deze Kamercommissie aanwijzen zijn: 

  • onvoldoende duidelijk geformuleerde maatschappelijke doelstellingen (zoals het inlopen van leervertraging en het verminderen van sociaal-emotionele gevolgen van COVID-19); 
  • onhelder is hoe de resultaten gemeten moeten worden (implementatiemonitor, resultaatmonitor, geen nulmeting bij de start);  
  • een verantwoordingsregime dat weliswaar de regeldruk vermindert, maar het ook lastig maakt om inzicht te verkrijgen in de besteding van de gelden;  
  • en door het voorgaande: het wordt heel lastig de doeltreffendheid en doelmatigheid van het programma vast te stellen

Wij horen dit ook terug naast dat het medewerkerstekort (o.a.) maakt dat het erg lastig is in de uitvoering. Wij blijven met anderen een vinger aan de pols houden.

Continuïteit  

Begin/uiterlijk midden februari verwachten we (eindelijk) duidelijkheid over de verdeling van de budgetten voor het schooljaar 2022/2023 Van scholen wordt verwacht dat zij deze maand hun schoolscan herijken en -programma bijstellen. De tweede NPO-monitor wordt verwacht in april.