Save the date: StroomOP symposium 5 nov.

31-08-2021

Best passend onderwijs voor kwetsbare jongeren.

5 november blijkt een populaire ontmoetingsdag in onderwijsland. Omdat men zoveel mogelijk directeuren-bestuurders van samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en leden van de VNG wil bereiken is het programma aangepast. 

In de ochtend gaan JeugdzorgPlus-instellingen en hun onderwijspartners aan de slag met de transformatieopdracht richting afbouw, individueel maatwerk en plaatsing zo dicht mogelijk bij huis van de gesloten jeugdhulp. Daarbij worden zij ondersteunt door beleidsmakers en vernieuwers in de jeugdzorg en het onderwijs.

In de middag wil men met alle netwerkpartners samen bouwen aan ‘best passend onderwijs’. Op die manier kunnen directeuren-bestuurders van samenwerkingsverbanden passend onderwijs oversteken vanuit Lunteren, waar om 12:00 uur de jaarlijkse tweedaagse voor leidinggevenden van samenwerkingsverbanden wordt afgesloten.

‘Op koers naar 0 onderbroken schoolloopbanen voor kinderen en jongeren’. Stroomopwaarts werken aan een lerend jeugdhulp en onderwijsstelsel

StroomOP heeft als tweeledige doelstelling dat jongeren die nu en in de toekomst in de JeugdzorgPlus terechtkomen de voor hen best passende zorg en ondersteuning krijgen en ten tweede dat zoveel als mogelijk voorkomen wordt dat plaatsing in een JeugdzorgPlus instelling nodig is. Voor jongeren die alsnog zijn aangewezen op JeugdzorgPlus, zou plaatsing in een instelling zo kort mogelijk moeten zijn. Bovendien moeten jongeren in staat worden gesteld om zich, ongeacht de plek waar ze verblijven, te blijven ontwikkelen. StroomOP richt zich dus op het voorkomen van plaatsing in een instelling en verbeteren van de ontwikkelmogelijkheden van jongeren binnen de JeugdzorgPlus.

De bedoeling van het deelproject ‘Best passend Onderwijs voor Kwetsbare jongeren’ is het vergroten en versterken van de ontwikkelmogelijkheden van kwetsbare jongeren zodat ze, ongeacht mogelijke belemmeringen, maatschappelijk mee blijven doen. Dat is een stevige uitdaging gezien de transformatie van de JeugdzorgPlus in volle gang is. De veranderopdracht voor de VSO-scholen, verbonden aan deze instellingen, is groot en dat kunnen zij niet alleen.

Je wordt dan ook van harte uitgenodigd om met ons deze uitdaging aan te gaan en mee te denken over de toekomst van het onderwijs voor deze kwetsbare jongeren. En samen te bouwen aan het recht op leren en ontwikkelen, kansengelijkheid en inclusie. Dat betekent 0 onderbroken schoolloopbanen voor kinderen en jongeren. 

Wil je hierbij zijn? Geef dan vast je interesse op via stroomop@bgzj.nl en houd 5 november vrij in de agenda. 

Meer informatie volgt.