SBO en SO open voor …

14-12-2021

Vanuit de persconferentie:

Het basisonderwijs en speciaal (basis) onderwijs gaat de week voor de kerstvakantie dicht. Voor noodopvang van kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met een cruciaal beroep blijven de scholen wel open. Scholen hoeven tot de kerstvakantie geen afstandsonderwijs te geven.

Het vso valt in deze net als vorige keer onder het VO.

Het is en blijft aan de besturen en schoolleiding om hun inschatting te maken, wat wel en niet verantwoord is.

We hebben vandaag gepeild bij veel verschillende GO besturen en scholen hoe ze aankeken tegen de week om alleen sbo en so open te houden voor noodopvang van kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met een cruciaal beroep. De reactie was overwegend – daarbij ook rekening willen houden met (privé) omstandigheden van hun medewerkers en andere zaken- dat:

  • Leerlingen in principe zo veel als mogelijk welkom blijven. Dit vanuit de gedachte ze nu allemaal te beschouwen als kwetsbaar.
  • Ouders en leerlingen sbo en so kunnen in deze week zelf besluiten om wel of niet te komen.
  • De groep kwetsbare kinderen en kinderen van een ouder met een cruciaal beroep maakt dat er sowieso een aanzienlijke groep leerlingen op school kan zijn. Sommige scholen willen daarom gewoon open blijven.
  • Het wel open zijn (in een gemengde school) voor vso en gesloten voor sbo en so zeer onwenselijk is voor medewerkers, bedrijfsvoering etc.
  • Opvang ook kan betekenen dat er een vorm van ‘onderwijs-kerst programma’ toch doorgang vindt.   

Met daarbij de constatering dat (zoals wij ook hebben aangegeven): het allemaal laat gecommuniceerd is en het zeer lastig in de praktijk wordt om dit goed realiseren. Dit in relatie met dat het maar een paar onderwijsdagen betreft en dat er dus weer veel van ook GO onderwijs gevraagd wordt!