Scenario Corona Onderwijs

12-10-2022

Dinsdag 11 oktober heeft het RIVM besloten de coronathermometer op stand 2 te zetten.

We kregen van enkelen van jullie vragen over wat dit betekent voor de scholen en het nemen van maatregelen.

De thermometer van het RIVM betreft een duiding van de epidemiologische situatie. Het kabinet besluit op basis van die duiding of ze het nodig vinden om maatregelen te nemen en vraagt daarover in dat geval advies aan OMT en MIT.

Op dit moment is er geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen.

De thermometer en de maatregelen zijn dus niet een op een aan elkaar gekoppeld. Meer toelichting op de thermometer en de relatie met maatregelen en sectorplannen is hier te vinden. We zitten nu dus nog in donkergroen.

Als het kabinet besluit tot opschaling van maatregelen dan zal daarover duidelijk worden gecommuniceerd. In elk geval via rijksoverheid.nl, via onze website en waarschijnlijk ook via aanvullende kanalen .

Voor scholen verandert er dus nu (nog) niets. Wel is het extra van belang om je aan de basisadviezen te houden, zeker voor mensen met een kwetsbare gezondheid.