Scholen worden volgend schooljaar niet beoordeeld op onderwijsresultaten

Thema: Corona

12-02-2021

Komend schooljaar past de Inspectie van het Onderwijs de werkwijze rond de beoordeling van de onderwijsresultaten aan. Scholen worden in het schooljaar 2021/2022 niet beoordeeld op de resultaten. De inspectie wil zo in haar oordelen rekening houden met de omstandigheden die zijn ontstaan door de maatregelen vanwege het coronavirus.

De inspectie speelt op verschillende manieren in op de coronacrisis. Dit doen ze onder meer met onderzoek op afstand en waar mogelijk door compacte vierjaarlijkse onderzoeken bij besturen en hun scholen of opleidingen. Ook onderzoeken we afstandsonderwijs, de effecten van de coronacrisis op de onderwijsresultaten en de achterstanden van leerlingen en studenten.

In hun oordelen houden ze nu ook al rekening met de omstandigheden, bijvoorbeeld ten aanzien van onderwijstijd. Komend schooljaar willen we dat ook doen ten aanzien van de onderwijsresultaten. Daarbij gaat het om de resultaten van onder meer de eindtoets en het eindexamen. De beperkingen als gevolg van het coronavirus beïnvloeden immers deze resultaten, en deze invloed ligt voor een deel buiten de invloedssfeer van besturen en scholen.

Lees er hier meer over

En de nieuwe naam is: Sectorraad GO!

Sinds 1 januari 2021 zijn LECSO en SBOwerkverband gefuseerd tot één, nieuwe organisatie voor gespecialiseerd onderwijs. Een organisatie die zich op basis van haar kennis en expertise inzet voor leerlingen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte op onderwijsgebied. Dankzij het verbinden van deze expertise, zetten wij ons niet alleen nóg beter in voor de leerlingen in het speciaal basis-, speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs maar bundelen we ook onze krachten voor het reguliere onderwijs. Omdat wij geloven in ontwikkelingen waarin leerlingen zoveel mogelijk sámen naar school gaan, ongeacht hun verschillen in ondersteuningsbehoefte. Als nieuwe organisatie zetten we daar graag onze gespecialiseerde kennis voor in. Bij deze nieuwe organisatie hoort een nieuwe naam. Vol trots heten wij nu Sectorraad GO!