Scholensluiting geen optie tijdens pandemie

06-01-2022

Het sluiten van scholen mag geen optie meer zijn bij het bestrijden van het coronavirus, dat adviseert een onafhankelijke commissie aan demissionair minister Slob.

In plaats daarvan dient er gekeken te worden naar wat er nodig is om, veilig en verantwoord, onderwijs te blijven geven. Een structurele aanpak van het lerarentekort en gezonde, goed geventileerde schoolgebouwen zijn hierbij essentieel, aldus de commissie. 

De commissie, het Platform Perspectief Jongeren (PPJ), adviseert het kabinet over het Nationaal Programma Onderwijs. Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is voorzitter van de commissie.

In een brief aan minister Slob deelt het PPJ een aantal zorgen. Bijvoorbeeld over toename van de bestaande achterstanden en sociale segregatie, de korte doorlooptijd van 2,5 jaar en het ontbreken van de juiste randvoorwaarden om het NPO kansrijk te laten zijn.  

Deze randvoorwaarden zijn onder andere dat schoolgebouwen zo ingericht moeten worden dat kleine groepen er kunnen werken, dat de ventilatie op orde moet zijn en dat er voldoende personeel is om onderwijs te kunnen bieden.