Scholingsaanbod 22/23 Noordelijk Onderwijsgilde (NOG)

14-03-2022

We bieden jullie dit aan in het kader van ‘nice to know’ en ter inspiratie!

Het nieuwe online magazine van het NOG waarin het scholingsaanbod voor het schooljaar 2022-2023 gebundeld is uit.