Schooldiploma pro en vso in ‘Mijn diploma’s’

04-05-2023

Vanaf juni 2023 worden schooldiploma’s die behaald zijn in het praktijkonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs opgenomen in Mijn diploma’s.

Raadplegen en downloaden

Leerlingen kunnen via Mijn DUO hun diplomagegevens raadplegen en een uittreksel downloaden. In het vso gaat het bij het schooldiploma om leerlingen die zijn ingedeeld in dagbesteding of arbeidsmarkt. 

Het uittreksel is een officieel bewijs dat leerlingen succesvol het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs hebben doorlopen. Pro- en vso-scholen ontvangen binnenkort een mailing met meer informatie.

Meer weten

Meer weten over Mijn diploma’s? Ga naar mijndiplomas.nl