Schoolleiders van de toekomst?!

15-02-2022

Schoolleiders voor de Toekomst is een groep nu nog m.n. VO schoolleiders die de handen ineenslaat om het onderwijs te vernieuwen.

Hoe maken we van het voortgezet onderwijs een oefenplaats voor de maatschappij van de toekomst? Wat vraagt dat van jou als schoolleider? En hoe betrek je leerlingen bij dit proces?

Vanuit deze principes en vanuit hun rol als schoolleider, willen schoolleiders van Schoolleiders voor de Toekomst proactief invloed uitoefenen binnen de sector als het gaat om onderwijsontwikkeling en -vernieuwing. 

Je kunt je aansluiten.

Daarnaast willen de schoolleiders hun eigen professionaliteit vergroten door kennis en ervaring te delen met collega’s.

Een van de manieren waarop ze dat doen, is door bij elkaar te komen in de regio en praktische voorbeelden uit hun eigen praktijk te delen met collega’.

Meer informatie