Schoolloopbaan l.l. extra ondersteuningsbehoefte

Onze leerlingen ervaren extra hobbels ten opzichte van andere leerlingen. Ze krijgen bijvoorbeeld relatief vaker een toetsadvies dat hoger is dan het schooladvies, maar dit schooladvies wordt niet vaker herzien.

Bij deze groep speelt de vraag of deze verschillen te verwachten zijn vanwege de extra ondersteuningsbehoeften van leerlingen, of dat de kwaliteit van de extra ondersteuning mogelijk verbetering behoeft.

De Inspectie gaat de komende jaren onderzoek doen naar de kwaliteit van de extra ondersteuning in het po, vo en (v)so.   

DOWNLOAD DE FACTSHEET ‘SCHOOLLOOPBANEN l.l. EXTRA ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN’ 

Binnen het Steunpunt Passend Onderwijs is er ook aandacht voor het (extra) ondersteunen van deze groep leerlingen rond de overgangsmomenten.

Wellicht kunnen deze handreikingen een steun in de rug blijken. De handreiking ‘Overgang vo-mbo’ en handreiking ‘Overgang vo-ho’ en de website vanponaarvo.nl