Sectorplan Corona

04-07-2022

In een plan (van OCW en veldpartijen) ‘hoe om te gaan met het Corona virus in onze sector’ zijn maatregelenpakketten opgenomen.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/

Aan de hand hiervan kunnen kinderopvangorganisaties, onderwijsbestuurders, scholen en instellingen zich voorbereiden op mogelijke oplevingen van het virus.

Het vertrekpunt zijn de maatregelen die in het verleden geldig waren. Hierbij is het wiel niet opnieuw uitgevonden, maar zijn wel lessen getrokken uit de opgedane ervaringen.

OCW vraagt kinderopvangorganisaties, scholen en instellingen om hier de komende maanden werk van te maken; deze plannen zijn nadrukkelijk bedoeld om hen hierbij te ondersteunen.

Het idee is dat iedere school (i.s.m. het bestuur) een eigen draaiboek maakt van toepassing op de school per fase. Dit in komende maanden. Zodat iedereen (van te voren) weet wat te doen, de consequenties zijn als er sprake is ‘van een andere fase’.

Wij willen scholen/besturen op weg helpen door een voorbeeld (je kunt het dan ook als een soort checklist zien) ‘draaiboek’ te maken.

Dit zal na de zomervakantie beschikbaar komen. Het zal een werkdocument worden: er wordt niets voorgeschreven, het is geen protocol. Het is meer voorbeeld hoe je het zou kunnen vormgeven.

Het is van belang dat alle betrokkenen de overgang naar een andere fase van het virus goed kunnen regelen en organiseren.

Schoolbesturen en scholen en instellingen kunnen ervan uitgaan dat – binnen de juridisch mogelijke kaders en met een epidemiologische toets – de plannen leidend zijn bij eventuele besluitvorming over coronamaatregelen voor de kinderopvang en het onderwijs.

Het vorige kabinet heeft meermaals besloten tot een sluiting van kinderopvang en onderwijs.

Een belangrijke verandering in uitgangspunt van dit kabinet is dat zij een sluiting van deze sectoren te allen tijde willen voorkomen; dit maakt dan ook geen onderdeel uit van de voorgestelde plannen.

In het meest negatieve scenario is er enkel sprake van dat niet alle leerlingen (en studenten) alle dagen tegelijk naar school gaan, maar ook dit scenario wordt zo lang mogelijk vermeden.