Sectorrapportage 2022

11-11-2022

De PO-Raad presenteert vandaag de Sectorrapportage 2022 voor het PO dus ook GO.

Op basis van cijfers rond thema’s als het personeelstekort, onderwijs op maat, kansenongelijkheid, en financiële reserves laten dit zien hoe het PO zich ontwikkelt en er nu voorstaat. Deze rapportage vertelt ook welke oplossingsrichtingen er zijn om vraagstukken als huisvesting en het lerarentekort aan te pakken, en de kansen voor kinderen te vergroten.

BEKIJK DE SECTORRAPPORTAGE PO 2022

Lerarentekort blijft tot 2031 toenemen

De Sectorrapportage 2022 laat zien dat het lerarentekort tot 2031 blijft toenemen. Dit is zeer zorgelijk, omdat dit de kwaliteit van het onderwijs schaadt. De omvang van het lerarentekort verschilt per regio en schooltype. De tekorten zijn het grootst in de vijf grootste steden, in het speciaal basisonderwijs en bij scholen met een hoog schoolgewicht. Doordat de tekorten het grootst zijn bij scholen met veel kwetsbare leerlingen, versterkt dit de kansenongelijkheid. Er is ook een groot tekort aan schoolleiders.

Wij en de PO-Raad pleiten voor meer regionale samenwerking tussen schoolbesturen en lerarenopleidingen en roept de overheid op dit te bevorderen. Gezien de extreme tekorten erkennen we dat ook onorthodoxe maatregelen nodig zijn. Denk aan een andere omgang met de bevoegdheden en meer ruimte om de schoolweek anders in te richten. 

Goed onderwijs vereist betere huisvesting

De Sectorrapportage laat zien dat het gemiddelde schoolgebouw 41 jaar oud is en pas na 75 jaar wordt vervangen. Bovendien heeft 80% van de schoolgebouwen een binnenklimaat dat niet voldoet aan de normen. Veel schoolgebouwen zijn sterk verouderd, en daardoor ongezond, niet duurzaam en niet geschikt voor modern onderwijs waaraan iedereen kan deelnemen. Onderhouds- en exploitatielasten nemen toe. De PO-Raad roept in een manifest het kabinet op om goede, gezonde, inclusieve en duurzame schoolgebouwen tot beleidsprioriteit te maken door tot een integrale, programmatische aanpak te komen met een extra structurele jaarlijkse investering van minstens 730 miljoen voor renovatie en nieuwbouw (taken van de gemeente). 

Tijdelijke investeringen vergroten financiële reserves

In 2021 is het aantal schoolbesturen met bovenmatige reserves toegenomen. Een onwenselijke ontwikkeling, vindt de PO-Raad. De verklaring is echter duidelijk: de extra NPO-middelen, het gebrek aan onderwijspersoneel en de uitval van leraren door corona zijn een extra uitdaging om het geld voldoende én doelmatig te besteden.