Servicedocument versie augustus

17-08-2021

Een nieuwe versie (17 aug) van het servicedocumenten primair onderwijs en voortgezet onderwijs van het ministerie van OCW is uit.

Het ministerie van OCW bundelt de laatste stand van zaken van de landelijke maatregelen in deze servicedocumenten. Dat wat vermeld is in de persconferentie van 13 augustus is hierin ook opgenomen.

Servicedocument-voor-sbo en so (primair)onderwijs

Servicedocument_voor_voortgezet_(speciaal) onderwijs

Ze zijn nadrukkelijk geen vervanging maar een aanvulling op de diverse protocollen en richtlijnen. In de servicedocumenten worden dan ook waar nodig naar diverse protocollen verwezen.

Over de aanvullende servicedocumenten zijn ook Q&A’s gemaakt. Deze vind je bij veelgestelde vragen.