Sneltesten in onderwijs van start

18-01-2021

Vandaag 18 januari starten de eerste pilots met sneltesten in het onderwijs. Op ongeveer 20 voortgezet onderwijs scholen (waaronder meerdere vso scholen) begint een proef sneltesten voor personeelsleden en klasgenoten van een leerling van wie bekend is dat die besmet is met het coronavirus. De sneltesten zijn bedoeld voor leerlingen die ondanks de coronalockdown naar school gaan, zoals examen- en kwetsbare leerlingen.

Op de website van de rijksoverheid staat dat dit een eerste pilot is in een langere reeks om te kijken hoe sneltesten kunnen bijdragen aan meer fysiek onderwijs. Twee GGD’s zijn daarbij betrokken vandaar dat de pilotscholen nu uit die regio’s aan de beurt zijn. We horen terecht de wens dat gespecialiseerd onderwijs scholen die (volledig of grotendeels fysiek) open zijn vanwege de vele kwetsbare leerlingen een voorrang positie zouden moeten krijgen. Dit indien er sprake zou zijn van een gefaseerd invoeren. We lobbyen hier ook intensief voor. We houden je op de hoogte.

Sbo en so scholen

Er wordt gekeken of sneltesten ook kunnen worden gebruikt voor personeel van sbo en so scholen. Er zijn geen plannen om leerlingen van deze scholen te testen. Mocht dat toch nodig zijn vanwege de veel besmettelijkere Britse variant, dan wordt daar opnieuw naar gekeken.

Op deze link naar bij Rijksoverheid vind je meer informatie over de start met sneltesten in het voortgezet speciaal onderwijs. 

En de nieuwe naam is: Sectorraad GO!

Sinds 1 januari 2021 zijn LECSO en SBOwerkverband gefuseerd tot één, nieuwe organisatie voor gespecialiseerd onderwijs. Een organisatie die zich op basis van haar kennis en expertise inzet voor leerlingen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte op onderwijsgebied. Dankzij het verbinden van deze expertise, zetten wij ons niet alleen nóg beter in voor de leerlingen in het speciaal basis-, speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs maar bundelen we ook onze krachten voor het reguliere onderwijs. Omdat wij geloven in ontwikkelingen waarin leerlingen zoveel mogelijk sámen naar school gaan, ongeacht hun verschillen in ondersteuningsbehoefte. Als nieuwe organisatie zetten we daar graag onze gespecialiseerde kennis voor in. Bij deze nieuwe organisatie hoort een nieuwe naam. Vol trots heten wij nu Sectorraad GO!