SOP; inzicht in extra ondersteuning

04-05-2022

Steunpunt Passend Onderwijs en team Vensters hebben samen met een werkgroep van onderwijsprofessionals hard gewerkt om de indicator ‘Ondersteuning van leerlingen’ op Scholen op de kaart te vernieuwen.

Schoolondersteuningsprofiel niet goed vindbaar

Aanleiding hiervoor was de Evaluatie Passend Onderwijs, waaruit blijkt dat scholen het schoolondersteuningsprofiel (SOP) ervaren als een ‘papieren tijger’.

Daarnaast zou het document weinig steun zijn voor ouders: het SOP is niet altijd goed vindbaar, weinig informatief en veel ouders kennen het bestaan ervan niet.

Wetsvoorstel

OCW werkt momenteel aan een wetsvoorstel om het SOP op te nemen in de schoolgids. De indicator in Vensters is aangepast aan de hand van toekomstige wetgeving over het beschrijven van de extra ondersteuning die een school biedt in de schoolgids.

Concreet betekent de aanpassing voor het SOP op Scholen op de kaart dat de informatie over de extra ondersteuning voor scholen beter te omschrijven is.

Voor ouders zou dan de informatie beter te vinden én te begrijpen moeten zijn.

De vernieuwde indicator is vanaf nu beschikbaar. Hiermee zet een school de extra ondersteuning die ze bieden kort en helder op Scholen op de kaart en in de Vensters schoolgids.