Staat van het onderwijs is uit!

14-04-2021

“Hoe kijken we over een jaar of tien terug naar de periode waarin we ons nu bevinden, en naar het onderwijs van afgelopen jaar? In ieder geval zal 2020 in ieders geheugen staan gegrift als het jaar waarin het land en ook het onderwijs geraakt werden door de coronapandemie”, zo begint de Staat van het onderwijs.

De periode waarin de samenleving nog eens extra besefte hoe belangrijk scholen eigenlijk zijn – voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten en voor hun welbevinden.

Als we op het afgelopen jaar terugkijken, zien we hoe de crisis zich in korte tijd ontvouwde, en vooral hoe het onderwijs onmiddellijk reageerde. Vanaf de eerste lockdown zagen onze inspecteurs een enorme gedrevenheid, betrokkenheid en wendbaarheid bij leraren, schoolleiders en besturen. Binnen korte tijd hadden de meeste scholen en instellingen de omslag gemaakt naar afstandsonderwijs, gebouwen ingericht op de anderhalvemetermaatregel of noodopvang geregeld. De crisis vroeg – en vraagt nog steeds – een groot aanpas­singsvermogen.”

In paragraaf 2.6 zie je terug wat het beeld was van sbo in 2020 vanuit de inspectie gezien. In hoofdstuk 4 het beeld van so en vso. Er komen teveel onderwerpen aan bod om een goede samenvatting te kunnen maken, zoals: waar is men trots op, verschillen meer of minder stedelijk, verandering uitstroom, afvlakking toename leerlingen, wachtlijstproblematiek, knelpunten bij instroom nieuwe schooljaar, etc., etc.. De moeite waard dus om te lezen.

Na de presentatie in april volgden verschillende webinars die per onderwijssector of thema nader ingingen op de bevindingen. Tijdens de afsluitende online onderwijsconferentie op 11 mei hebben vele betrokkenen in het onderwijs gereflecteerd op de oproep van de inspectie. Namelijk: benut het herstel na de coronacrisis ook om de onderliggende oorzaken aan te pakken van de teruglopende basisvaardigheden en de kansenongelijkheid in het onderwijs. De aanbiedingsspeech en ook de webinars kunt u nog nalezen en bekijken op de website.