Staatsexamens kunnen nog beter!?

20-05-2022

Het is nu nog niet mogelijk om alle staatsexamenkandidaten voorafgaand aan hun mondelinge examens tijdig en op gelijke wijze te informeren over de resultaten die ze hebben behaald voor het centraal schriftelijk examen.

Er loopt nu al wel een onderzoek om te kijken hoe dit mogelijk kan worden gemaakt.

Dat meldt de minister in antwoord op Kamervragen over de examens in het voortgezet speciaal onderwijs (vso).

De vragen waren afkomstig van Tweede Kamerlid Paul van Meenen van D66. Hij vindt het ‘onwenselijk’ dat leerlingen zich niet optimaal kunnen voorbereiden op de mondelinge examens als zij niet weten hoe ze het op het centraal schriftelijk examen hebben gedaan.

De minister is het daarmee eens en noemt het zelfs ‘erg vervelend’, maar het kan volgens hem nu niet anders.

‘Dat het tot nu toe niet mogelijk is komt doordat de mondelinge college-examens op een aantal vso-scholen al halverwege juni starten. Op dat moment zijn de uitslagen van de centraal schriftelijke examens nog niet beschikbaar’, aldus Wiersma.

Hij benadrukt dat alle staatsexamenkandidaten vanuit dezelfde startpositie aan hun mondelinge examens moeten beginnen. Het kan niet zo zijn, benadrukt hij, dat een deel wel op de hoogte is van de behaalde resultaten voor het centraal schriftelijk examen en een ander deel niet.

Zo snel mogelijk oplossen

De minister wijst er in zijn antwoorden op dat het College van Toetsen en Examens (CvTE) in het kader van de Verbeteragenda Staatsexamen onderzoekt hoe het probleem kan worden opgelost.

Een mogelijkheid zou kunnen zijn om de jaarplanning aan te passen, maar dat vereist dan wel een aanpassing van de gehele staatsexamenorganisatie.

Wiersma wil dat het probleem ‘met prioriteit’ wordt opgepakt en dat er ‘zo snel mogelijk’ een oplossing komt, maar hij noemt daarbij geen termijn.