Stem van de leerling belangrijk!

15-10-2021

Als belangengroep Stem van de vso-leerling zijn we blij dat leerlingen zélf inspraak krijgen in hun ontwikkelingsperspectief.

Het is belangrijk dat zij betrokken worden bij hun eigen ontwikkeling. De verschillende belangen moeten uiteraard worden afgewogen, maar het belang van de leerling dient altijd voorop te staan. Het is daarom belangrijk dat zij kunnen meepraten en dat er naar hen geluisterd wordt.

Allerlei organisaties, zoals Kinderombutsman, LAKS, Ouders & Onderwijs en Steunpunt Passend Onderwijs ondersteunen deze stelling. Daar sluiten wij ons van harte bij aan! We gaan gezamenlijk op zoek naar manieren om leerlingen zelf mee te laten praten over hun eigen ondersteuningsbehoeften.

Gebeurt het al bij jou op school? Heb je goede voorbeelden? Laat het ons weten.

Dit kan nu nog via info@gespecialiseerdonderwijs.nl. Binnenkort krijgen we een eigen mailadres.