Subsidie onderwijsassistenten

Onderwijsassistenten die hun onderwijsbevoegdheid willen halen om als zelfstandig leraar aan de slag te kunnen, kunnen aanspraak maken op een bijdrage in bijvoorbeeld studiekosten.

Scholen kunnen de subsidie onderwijsassistenten aanvragen. In de jaren 2021 (€ 4 miljoen) en 2022 (€ 4 miljoen) komt er een bedrag van in totaal € 8 miljoen beschikbaar. In 2020 kon in totaal € 11 miljoen subsidie worden aangevraagd.

In 2019 was er € 1 miljoen beschikbaar. De subsidie bedraagt € 5.000 per onderwijsassistent per jaar.

https://www.dus-i.nl/subsidies/onderwijsassistenten-naar-opleiding-tot-leraar