Subsidieregeling basisvaardigheden via loting toegekend

27-10-2022

Het animo voor de subsidieregeling basisvaardigheden is vele malen groter dan het beschikbare budget, dit blijkt uit de Kamerbrief van minister Wiersma.

Van de ruim 4100 aanvragen uit het primair onderwijs zijn er 516 toegekend. Hiervan krijgen 54 scholen ondersteuning van een basisteam.

Eerder uitte de sectorvereniging al haar kritiek op de subsidiegedreven aanpak in het onderwijs. De een na de andere tijdelijke subsidieregeling wordt uit de grond gestampt. De subsidieregeling basisvaardigheden, de Rijke Schooldag, de Regionale Aanpak Personeelstekort en het NPO zijn slechts enkele voorbeelden. 

Uiteraard zijn we samen met o.a. de PO-Raad blij dat het kabinet in het primair onderwijs wil investeren. Maar tijdelijke subsidies dragen niet bij aan het duurzaam versterken van het onderwijs. Zeker niet wanneer deze via een loting voor een beperkte groep scholen beschikbaar komen.

Heldere doelen en monitoring

Ook wij waarschuwen (steeds) dat er niet te veel nadruk komt op toetsing. Het risico van ‘teaching to the test’ ligt op de loer. Dit kan leiden tot versmalling van het onderwijs, terwijl juist het GO onderwijs een brede opdracht heeft. 

Wat dan wel? 

Structurele investeringen, onderbouwd door een langetermijnvisie en gericht op een duurzame aanpak met ruimte voor scholen om zelf de lerende cultuur te versterken. Bijvoorbeeld door de samenwerking met lerarenopleidingen en andere kennisinstellingen te intensiveren. Lees bijvoorbeeld meer in het artikel: geef het onderwijs zelf de hoofdrol in het Masterplan.

Ondersteuningsaanbod vanuit de PO-Raad

Er is ook een ander ondersteuningsaanbod.

Vanuit het programma Goed Worden, Goed Blijven biedt de PO-Raad ondersteuning aan onvoldoende en zeer zwakke scholen en onvoldoende schoolbesturen. Sinds de start in 2009 heeft het programma ongeveer 700 scholen en 60 schoolbesturen geholpen met het op orde brengen van de onderwijskwaliteit. 

Heeft jouw school de basis op orde, maar liggen de onderwijsresultaten gevaarlijk dicht bij de signaleringswaarde, of net daaronder? Dan kun je gebruik maken van het ondersteuningstraject ‘Goed Worden, Goed Blijven Plus’ om hieraan te werken. 

Voor scholen die zich zorgen maken over de onderwijsresultaten en hieraan willen werken, zijn daarnaast welkom op een van de vijf bijeenkomsten ‘Geef een impuls aan jouw onderwijskwaliteit in één dag’ .