Subsidieregeling Extra hulp voor de klas: aanvragen kan nog tot en met 24 januari

Thema: Corona

20-01-2021

Met ingang van 1 januari t/m 31 juli 2021 heeft het Ministerie OCW een landelijke subsidie ter beschikking gesteld, die t/m 24 januari a.s. kan worden aangevraagd. Deze subsidie maakt het voor scholen mogelijk om extra compensatie aan te vragen om de gevolgen van corona op te kunnen vangen en voor het blijven geven van (afstands) onderwijs.

Deze subsidie geldt ook voor het gespecialiseerd onderwijs. Let op: per regio kan één aanvraag worden ingediend.

Klik hier voor de meeste gestelde vragen over de subsidie.

En de nieuwe naam is: Sectorraad GO!

Sinds 1 januari 2021 zijn LECSO en SBOwerkverband gefuseerd tot één, nieuwe organisatie voor gespecialiseerd onderwijs. Een organisatie die zich op basis van haar kennis en expertise inzet voor leerlingen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte op onderwijsgebied. Dankzij het verbinden van deze expertise, zetten wij ons niet alleen nóg beter in voor de leerlingen in het speciaal basis-, speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs maar bundelen we ook onze krachten voor het reguliere onderwijs. Omdat wij geloven in ontwikkelingen waarin leerlingen zoveel mogelijk sámen naar school gaan, ongeacht hun verschillen in ondersteuningsbehoefte. Als nieuwe organisatie zetten we daar graag onze gespecialiseerde kennis voor in. Bij deze nieuwe organisatie hoort een nieuwe naam. Vol trots heten wij nu Sectorraad GO!