Subsidieregeling ventilatie weer opengesteld

25-09-2021

Schoolbesturen die subsidie willen aanvragen om hun ventilatie te verbeteren kunnen tussen 1 oktober en 31 januari een aanvraag indienen voor de zogenaamde SUViS-regeling.

De PO-Raad heeft eerder aangegeven dat de regeling een aantal knelpunten kent en adviseert schoolbesturen en gemeenten die een aanvraag in willen dienen advies te vragen aan Kenniscentrum Ruimte-OK.

Knelpunten subsidieregeling

Eerder was een brief aan de Tweede Kamer waarin aangeven werd dat er drempels ervaren worden bij de subsidieregeling ventilatie.

Door subsidie te verstrekken voor het verbeteren van ventilatie op scholen wordt gestuurd op een enkelvoudige oplossing, terwijl er behoefte is aan een integrale aanpak van schoolgebouwen waarbij bijvoorbeeld ook gekeken wordt naar aanpassingen van het gebouw om passend onderwijs mogelijk te maken.

Dit maakt een efficiënte en kostenbesparende verbetering van het schoolgebouw lastig. Daarnaast gaat de subsidieregeling uit van cofinanciering, waarbij het Rijk 30% van de kosten op zich neemt en gemeenten en schoolbesturen gezamenlijk de 70% moeten financieren. De eigen bijdrage is voor zowel schoolbesturen als gemeenten vaak niet op te brengen.

Advies bij ventilatievraagstuk

Om desinvesteringen te voorkomen is het belangrijk de subsidieregeling in te zetten voor schoolgebouwen waarbij het de moeite waard is om deze investering in ventilatie te doen. Ruimte-OK biedt het met programma Eerste Hulp bij ventilatie op scholen procesondersteuning aan gemeenten en scholen bij het ventilatievraagstuk.

Ruimte-OK kan op het gebied van onderwijshuisvesting en kunnen schoolbesturen adviseren als zij samen met hun gemeente een aanvraag in willen dienen.

Zij gaan uit van integrale aanpak waarbij er ook gekeken wordt naar bijv. duurzaamheid en binnenklimaat. Neem contact op met Ruimte-OK via info@ruimte-ok of door te bellen naar 085-1303682.

Meer informatie over de nieuwe SUViS-regeling vind je op de website van RvO.