Tevredenheidsonderzoeken

03-11-2022
Van 1 november tot en met 30 april kunnen scholen de tevredenheid van leerlingen en ouders weer in kaart brengen met de vragenlijsten van Vensters.

Met de tevredenheidsonderzoeken voldoen scholen ook aan de verplichting om de ervaren sociale veiligheid door hun leerlingen te monitoren.

Hoe kan ik meedoen?

Vensters heeft een handleiding die je kan helpen met het afnemen van de tevredenheidsonderzoeken. Hierin staat beschreven welke stappen je neemt om een tevredenheidsonderzoek uit te zetten via Vensters of via een externe onderzoeksaanbieder. Op vensters.nl vind je nog meer ondersteuningsdocumenten, waaronder handleidingen voor leerlingen en ouders voor het invullen van de vragenlijsten en tips voor een optimale respons.

Betrouwbaarheid

Voor een betrouwbaar resultaat is het belangrijk dat het tevredenheidsonderzoek bij een representatieve steekproef wordt afgenomen. Meer hierover lees je in het artikel over het afnemen van een betrouwbare en representatieve steekproef.

Verplichte monitoring sociale veiligheid

Scholen zijn verplicht om jaarlijks de ervaren sociale veiligheid te monitoren onder een representatief deel van hun leerlingen en hier gegevens over aan te leveren bij de Onderwijsinspectie. Via het leerlingtevredenheidsonderzoek monitor je de sociale veiligheid binnen je school en voldoe je aan de eisen die de wet hieraan stelt. De inspectie ziet toe op de naleving van deze wettelijke verplichting. De resultaten kun je na afname via Vensters doorsturen aan de inspectie. 

Hoeveel respondenten heb ik nodig?

Hoe groter de groep respondenten, hoe groter de betrouwbaarheid van je onderzoek. Bij de verantwoording aan de inspectie over de monitoring van sociale veiligheid geef je aan hoeveel leerlingen hebben deelgenomen en licht je toe waarom. In Mijn Vensters rekent het systeem voor je uit hoeveel leerlingen minimaal moeten deelnemen voor een betrouwbare meting. Met de online tool van Vensters kan je daarnaast berekenen hoeveel leerlingen je minimaal per onderwijssoort moet ondervragen voor een betrouwbaar resultaat.

Zie voor meer informatie over de monitoring sociale veiligheid de handleiding ‘Doorsturen monitoringsgegevens aan de inspectie’

Deadlines tevredenheidsonderzoeken schooljaar 2022-2023
Voor het afnemen van de tevredenheidsonderzoeken geldt een aantal deadlines: Afnemen van het onderzoek kan tot en met 30 april (let op: dit valt in de meivakantie).Verwerken/accepteren van gegevens kan tot en met 31 mei. Geven van toestemming om de Monitoring Sociale Veiligheid (MSV) door te sturen aan de inspectie kan tot en met 30 juni.  

Deze deadlines zijn ook te vinden in de jaarplanning van Vensters