TLV na 18de?!

15-02-2022

Geschillencommissie geeft aan leeftijd geen rol, ontwikkeling kansen wel, inzake verlenging van TLV voor leerling met uitstroomprofiel dagbesteding.

Belangrijkste overweging van de Geschillencommissie is dat in de betreffende casus onvoldoende is meegewogen dat door externe factoren (corona) de gestelde ontwikkelingsdoelen niet gerealiseerd konden worden. En dat door de verlenging van de TLV de leerling in een onderwijsomgeving blijft die beter past om deze alsnog te halen.  

De geschillencommissie adviseert hierbij om bij de herindicatie zaken, zoals o.a. de negatieve invloed van corona en het gewijzigde uitstroomperspectief beter te betrekken. 

Wat is de casus: 

“Een school voor voortgezet speciaal onderwijs vraagt in overleg met ouders voor de meerderjarige leerling een (verlenging) tlv aan voor de duur van een jaar. De leerling heeft als uitstroomprofiel dagbesteding. Het samenwerkingsverband wijst deze aanvraag af. De leeftijd van de leerling lijkt hierbij ook een rol te spelen.

De school kan zich niet vinden in de afwijzing van de aanvraag om verlenging van de tlv en maakt bezwaar tegen dat besluit.”

De school wordt tweemaal door de Geschillencommissie in het gelijk gesteld. 

Zie ook: 

bezwaar-tegen-besluit-tot-afwijzing-toelaatbaarheidsverklaring-voortgezet-speciaal A 

bezwaar-tegen-besluit-tot-afwijzing-toelaatbaarheidsverklaring-voortgezet-speciaal B 

Reden berichtgeving: 

Een bij ons aangesloten bestuur brengt deze uitspraken bij de sectorraad GO onder de aandacht omdat ze voor meer scholen relevant kunnen zijn. Het gaat daarbij niet zozeer om deze specifieke uitspraken die ook corona gerelateerd zijn, maar om de overwegingen van de commissie. 

Voor eventuele vragen en/of toelichting kunnen we je in contact brengen met dit bestuur. Laat het ons weten!