Trendanalyse (v)so

15-10-2021

SLO maakt in opdracht van OCW o.a. een jaarlijkse trendanalyse. Wij herkennen het beeld dat in deze trendanalyse wordt geschetst, er zitten (gelukkig) geen echte verrassingen in.

Deze trendanalyse gaat in op de ontwikkelingen in het speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso). Welke ontwikkelingen vinden er plaats? Hoe kun je hierop inspelen in je curriculum en de actualisatie in kerndoelen voor het (v)so?

We willen graag er een brede set van doelen komt waarmee ook het gespecialiseerd onderwijs werken kan. Het onderscheid in kerndoelen voor het ‘reguliere onderwijs’ en ‘speciaal onderwijs’, vinden we een lastige. We denken dat in naamgeving (niet zozeer in uitvoering) moeten zorgen dat de doelen straks gericht zijn op “meer inclusiever”.

Zoals eerder door ons aangegeven wat zou het mooi zijn als we over een aantal jaar gewoon het hebben over onderwijs. Waarbij het onderscheid “regulier” en “speciaal”, niet meer gebruikt wordt. Sommige leerlingen krijgen op sommige scholen onderwijs met extra ondersteuning. Dat noemen we nu ‘nog’ gespecialiseerd onderwijs.