Tweede regeling bekostiging schooljaar 2020-2021

09-09-2020

De tweede regeling bekostiging personeel voor het schooljaar 2020-2021 is gepubliceerd door OCW. Uit deze regeling blijkt dat de personele bekostiging (incl. budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid) met 1,638% is  toegenomen ten opzichte van de definitieve regeling bekostiging personeel 2019-2020.

De belangrijkste wijziging in deze tweede regeling personele bekostiging 2020-2021 is dat hierin, net als in de definitieve regeling personele bekostiging 2019-2020, de indexering van de personele bekostiging voor het kalenderjaar 2020 is verwerkt. Hierbij is het van belang om te vermelden dat in de voorjaarsnota 2020 al bleek  dat de definitieve indexering van de personele bekostiging hoger zou liggen dan waar de cao van was uitgegaan, namelijk 0,65% hoger. Omdat met dit percentage nog verdere cao-afspraken worden gemaakt met sociale partners, is het verstandig dat schoolbesturen er rekening mee houden dat hierdoor de personele kosten nog met 0,65% van de loonkosten zullen stijgen, gerekend vanaf 1 januari 2020.