Uitnodiging gedachtewisseling arbeidsmarkt toelage vervolgonderwijs

12-11-2020

Leden geven aan behoefte te hebben aan een gedachtewisseling over hoe de arbeidsmarkttoelage vervolgonderwijs vorm te geven op je eigen school of binnen je bestuur. Natuurlijk geven we daar graag gehoor aan en geven je de mogelijkheid om ervaringen en meningen met elkaar te delen in een digitale meeting op: Vrijdag 20 november a.s. van 15.30 -16.30 uur.  In dit bericht vind je informatie en het standpunt van ons.

Belangstelling om deel te nemen? Stuur een mailtje aan: info@lecso.nl en we zorgen dat je erbij kunt zijn. Je krijgt dan van ons een link toegestuurd en een outlook verzoek. We zullen gebruik maken van Teams.

En de nieuwe naam is: Sectorraad GO!

Sinds 1 januari 2021 zijn LECSO en SBOwerkverband gefuseerd tot één, nieuwe organisatie voor gespecialiseerd onderwijs. Een organisatie die zich op basis van haar kennis en expertise inzet voor leerlingen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte op onderwijsgebied. Dankzij het verbinden van deze expertise, zetten wij ons niet alleen nóg beter in voor de leerlingen in het speciaal basis-, speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs maar bundelen we ook onze krachten voor het reguliere onderwijs. Omdat wij geloven in ontwikkelingen waarin leerlingen zoveel mogelijk sámen naar school gaan, ongeacht hun verschillen in ondersteuningsbehoefte. Als nieuwe organisatie zetten we daar graag onze gespecialiseerde kennis voor in. Bij deze nieuwe organisatie hoort een nieuwe naam. Vol trots heten wij nu Sectorraad GO!