Uitvraag personeelstekorten

17-10-2022

Oproep om de meting in te vullen

Het ministerie van OCW roept scholen op om mee te doen aan de uitvraag naar personeelstekorten, ook als zij geen tekorten hebben.

Dit kan via de persoonlijke uitnodigingsmail van onderzoeksbureau Centerdata die alle scholen hebben ontvangen.

U kunt de meting invullen tot en met vrijdag 28 oktober.

Het doel van de meting is zicht te krijgen op de tekorten in het primair onderwijs en hoe deze zich ontwikkelen. Hierbij gaat het om tekorten aan zowel leraren als om schoolleiders.

Jaarlijkse meting

Voor een goede aanpak van de tekorten zijn betrouwbare gegevens over de omvang van de tekorten essentieel. Daarom laat het ministerie van OCW voor de tweede keer in het gehele land een meting uitvoeren naar actuele tekorten in het basisonderwijs.

De meting van zowel openstaande als verborgen vacatures draagt bij aan het ontwikkelen van een aanpak voor de tekorten. Het personeelstekort is immers een van de grootste uitdagingen voor het onderwijs.

Deelnemen

In de uitnodigingsmail die u van Centerdata heeft ontvangen vindt u meer informatie over hoe u kunt deelnemen aan de meting. Ook als uw school geen tekorten heeft is het belangrijk dat u deelneemt, om de landelijke situatie goed in beeld te kunnen brengen.

Meer informatie

Heeft u (technische) vragen over het onderzoek of uw deelname hieraan? Dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van Centerdata. Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over de uitvraag