Uitwerking verzuimaanpak

18-07-2022

Deze verzuimaanpak richt zich met name op het voorkomen dat leerlingen niet naar school kunnen gaan (of gaan).

De verzuimaanpak bestaat uit drie actielijnen:

  1. Ieder kind wordt gezien, doordat we aanwezigheid centraal stellen[1];
  2. We bieden ieder kind een echt passend aanbod;
  3. We zetten digitaal afstandsonderwijs in voor kinderen en jongeren die geen (volledig) onderwijs op school (kunnen) volgen.

De bedoeling is dat kinderen en jongeren die nu al niet (volledig) naar school kunnen gaan zo goed mogelijk worden ondersteund en de weg terug naar ontwikkeling en onderwijs vinden.

In de download hieronder vind je de uitwerking van deze actielijnen en de onderliggende actiepunten.


[1] Het centraal stellen van aanwezigheid wil niet zeggen dat kinderen die om goede redenen (bv. ziekte) niet in staat zijn 100% aanwezig te zijn op school dat straks wel moeten zijn.

Voor die groep is het wel belangrijk dat samen met school en ouders wordt gekeken naar waarom het niet mogelijk is om volledig aanwezig te zijn, of de ondersteuning die nodig is adequaat is en hoe de ontwikkeling van het kind ononderbroken wordt doorgezet.