Van de voorzitter

07-09-2021

Nu ook de scholen in regio Zuid, na regio Midden en Noord, de zomervakantie verlaten en beginnen aan een nieuw schooljaar kunnen we constateren dat er een einde gekomen is aan een, wederom, bijzonder zomerreces.

Ik hoop oprecht dat iedereen een fantastische zomer heeft gehad ondanks de beperkingen die afgelopen periode van kracht bleven. Helaas weten we ook dat een aantal collega’s vervelende zaken voor de kiezen kregen…

Voor wat betreft het onderwijs zien we zeker licht in de tunnel. In het gesprek dat we, vlak voor het zomerreces, met minister Arie Slob hebben gevoerd, heeft hij aangegeven om ook binnen het funderend onderwijs de restricties zo snel mogelijk los te willen laten. Hij koerst daarmee op 20 september a.s.

Binnen de huidige regelgeving komt het regelmatig voor dat groepen leerlingen niet naar school kunnen en dat blijft hoe dan ook een onwenselijke situatie.

Daarmee wil ik absoluut het belang van veiligheid en gezondheid van leerlingen en medewerkers niet bagatelliseren. Ook dat zal blijvende aandacht vergen, zeker ook met nieuwe, ongrijpbare varianten die altijd op de loer liggen. In de afgelopen periode is wel gebleken dat het voor veel leerlingen van groot belang is om naar school te gaan. Het geeft nog maar eens aan hoe belangrijk jullie inzet is op school!

De overheid ziet net als wij het belang om middelen beschikbaar te stellen voor scholen die hard getroffen zijn door Covid 19. Daarom is er 375 miljoen uitgetrokken om die scholen extra te ondersteunen middels de zogenaamde Arbeidsmarkttoelage achterstandsscholen.

Echter is de manier waarop de minister dit uit wil voeren op grote verontwaardiging gestuit bij een groot deel van de bij ons aangesloten besturen. De kern van die bezwaren zit hem in het feit dat er een regeling gebruikt wordt (CUMI) die een onevenredigheid in de verdeling van de middelen katalyseert. Dat heeft geresulteerd in een stevige brief vanuit de Sectorraad GO richting de minister. Voor uitgebreide informatie en de brief zie het bericht op de website.

Een aantal mensen hebben flink doorgewerkt om bij de start van het nieuwe schooljaar de vacature directeur Sectorraad GO te kunnen lanceren. Door de werkzaamheden van de huidige verenigingsmanager en een aantal uitvoerende bestuurstaken te comprimeren tot één takenpakket met de daarbij behorende verantwoordelijkheden kunnen we een directeur aanstellen met de mogelijkheid om door te groeien tot directeur-bestuurder afhankelijk van waar het organisatiemodel zich naar toe ontwikkelt.

Overigens blijft de huidige verenigingsmanager/adviseur Jasper Swuste aan ons verbonden in de rol van adviseur. Kijk maar eens naar het profiel directeur en schroom niet om te reageren of eventuele kandidaten te tippen.
Uiteraard hangt één en ander samen met de werving van 3 nieuwe bestuursleden voor de Sectorraad GO. Dat proces is voor de zomervakantie in gang gezet en we vertrouwen erop om op de ALV van 5 november a.s. de nieuwe bestuursleden te kunnen presenteren.

Er is dus veel gaande maar op dit moment vinden we het allerbelangrijkste dat jullie allen een goede start hebben in het nieuwe schooljaar in goede gezondheid. Heel veel succes gewenst!

Houd de website van de Sectorraad GO goed in de gaten voor het laatste nieuws of achtergrond informatie.
Vriendelijke groet,

Geert Diever

Tip: de Webinar arbeidstoeleiding op 1 oktober.