Van de voorzitter

12-04-2020

Wat gebeurt er allemaal?
De inkt van het regeerakkoord is nauwelijks opgedroogd.
We laten de coronamaatregelen voorzichtig achter ons.
Recent zijn we geconfronteerd met een verschrikkelijke oorlog in de Oekraïne.
De combinatie tussen ambities en zaken die ons overkomen raken het onderwijs volop.

Alle reden om samen met de andere raden, onze collega’s in de andere clusters en OCW alert te zijn.
De instroom van leerlingen uit landen waar Nederlands niet de voertaal is, was al een opgave.
Met de leerlingen uit Oekraïne wordt dit een grote uitdaging die op kortere termijn opgelost moet worden.
Natuurlijk doen we dat vanuit zelfvertrouwen en met passie voor de leerlingen en het onderwijs en zorg voor elkaar.

Het risico is dat scholen en sectoren in het onderwijs het overzicht kwijt raken en afzonderlijk van elkaar alle zaken oppakken. Juist dat mag ons nu niet overkomen.
We verbinden doelen, laten elkaar niet los maar kruipen juist nog dichter bij elkaar om samen de ambities waar te maken en uitdagingen aan te pakken.
Dat vraagt een krachtige aanpak met een agenda waarin we prioriteiten stellen.

Tijdens de aankomende ALV op 20 april is er zeker aandacht voor die prioriteiten.

Ik hoop jullie allen te zien!

Johan van Triest
Voorzitter sectorraad GO