Veilig en vrij onderwijs

07-03-2022

Elke leerling moet zich vrij en veilig kunnen voelen op school.

Juíst op school, waar onze kinderen zich ontwikkelen en ontdekken wie ze zijn. Juist daar verdient iedere leerling de vrijheid en veiligheid om onvoorwaardelijk zichzelf te kunnen zijn, om fouten te durven maken, en om zich uit te spreken als er iets niet goed gaat. Alleen dan lukt het leerlingen om het beste uit zichzelf te halen, en te worden wie ze zijn.

In een brief pleit de minister voor nog meer aandacht hiervoor!

Hij is vastbesloten om hier werk van te maken, zodat niemand meer het gevoel heeft te moeten ontsnappen aan school, en aan zichzelf. Dat doet OCW met een aantal maatregelen, hieronder de onderwerpen:

De lat omhoog op het gebied van sociale veiligheid

  • Samen verantwoordelijk
  • Invoeren meldplicht
  • Versterken monitor sociale veiligheid

Betere hulp voor leerlingen en ouders

  • Inrichten meldpunt
  • Verbeteren klachtenstelsel

Eerder ingrijpen als dat nodig is

  • Intensiveren toezicht
  • Uitbreiden bestuurlijk instrumentarium
  • Bestrijden antidemocratische tendensen in het onderwijs

Voor meer gedetailleerde informatie lees de brief: