Verbeterde Meldcode Huislijk Geweld

11-01-2019

De verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is sinds 1 januari 2019 van kracht. Acht clusters van beroepsbeoefenaren, waaronder het onderwijs, hebben op verzoek van VWS een afwegingskader voor hun beroepsgroep opgesteld. De belangrijkste verbetering in de meldcode is dat je vermoedens van acute of structurele onveiligheid altijd meldt bij Veilig Thuis. De afwegingen wanneer je precies moet melden en of je daarnaast ook zelf hulp kunt bieden of organiseren zijn zorgvuldig beschreven.
 
Augeo heeft een animatie gemaakt waarin de wijziging van de meldcode stap voor stap wordt uitgelegd. Deze staat boven dit bericht. Het laatste nummer van Augeo Magazine gaat dieper in op het gebruik van de meldcode. Klik hier voor een online-versie van dit nummer. Verder zijn de online-cursussen vernieuwd en lanceert Augeo een korte gratis opfrismodule waarin je precies leert wat er is veranderd. De opfrismodule wordt kosteloos aangeboden en is beschikbaar via www.augeo.nl/meldcode/opfris