Vereenvoudiging bekostiging

17-01-2020

Een tip van een onze leden: De bekostigingssystematiek in het (primair) onderwijs moet eenvoudiger. Dit heeft de PO-Raad voorgesteld aan de minister voor Onderwijs en heeft daartoe, na overleg met enkele schoolbesturen en OCW, een voorstel uitgewerkt. De huidige systematiek is complex en wordt op termijn vervangen. 

Naast de informatie die de PO-Raad over dit onderwerp geeft link staat op deze site link ook rondom de vereenvoudiging bekostiging interessante informatie.