Vergroten kansengelijkheid vso en pro

09-06-2022

Om de kansen van onze ‘uitstromers’ te vergroten zijn momenteel in veel verschillende arbeidsmarktregio’s netwerkcoördinatoren vso·pro aangesteld.

Zij werken vanuit de belangen van onze ‘uitstromers’ in de regio samen met de onderwijsinstellingen, gemeenten, uwv en alle andere partijen die actief zijn met werktoeleiding.

Om iedere jongere uit het vso en pro de kans te geven om zo gewoon mogelijk mee te doen.

Veelal worden de regiocoördinatoren gefinancierd met incidentele middelen van de scholen en uit de regio in de hoop/veronderstelling dat vanuit de ministeries structurele financiering komt om deze netwerken voort te zetten.

Al enige tijd zijn wij (Sectorraad GO en Sectorraad Pro) in gesprek met de beide ministeries (OCW en SZW) om te bezien of we kunnen komen tot een landelijke en structurele aanpak van deze regionale netwerkcoördinatoren.

Omdat door allerlei omstandigheden, waaronder veel personele wisselingen bij zowel de politieke ambtsdragers als de ambtenaren, het goede gesprek over structurele financiering op zich liet wachten, hebben wij als sectorraden een financieringsverzoek ingediend bij de ministeries OCW en SZW voor de overbruggingsperiode vanaf 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022.

De ministeries hebben daar, mede dankzij de stevige inzet van sectorraden, een positief besluit over genomen en stellen de benodigde middelen ter overbrugging beschikbaar. Dit is met de regio’s die het betreft gedeeld.

Overigens wel met de nadrukkelijke kanttekening dat hiermee nog geen “hypotheek” genomen mag worden op structurele financiering. Zoals eerder aangegeven moet het kabinet daarover nog een besluit nemen. Dat wordt op z’n vroegst in de zomer verwacht. Of mogelijk zelfs daarna.

Wij zijn natuurlijk erg blij met dit tussenresultaat!

Vooral omdat we daarmee de komende tijd door kunnen gaan met alle ingezette regionale en landelijke ontwikkelingen en tegelijkertijd tijd hebben gewonnen om hard te blijven werken aan structurele financiering van deze structuur.