Verlenging lockdown

Thema: Corona

11-01-2021

De persconferentie van het Kabinet is net geweest en we hebben het allemaal kunnen horen: de lockdown wordt met drie weken verlengd, met voor het onderwijs als consequentie in principe afstandsonderwijs bieden tot 8 februari. Klein lichtpuntje: afhankelijk van verschillende lopende onderzoeken zou het kunnen dat het po (dus ook het sbo en so) op 25 januari weer hun deuren zouden mogen openen.

Ook in de verlengde lockdown geldt dat het Kabinet voor een aantal situaties een uitzondering maakt, bedoeld om specifiek gedefinieerde groepen de mogelijkheid te geven om fysiek onderwijs te ontvangen. OCW heeft meteen na de persconferentie dit bericht uit laten gaan. Alle leden zijn inmiddels over deze uitzonderen geïnformeerd via een infobrief.

Uitzonderingen vo en vso

Een extra toevoeging dat het Kabinet vergeleken met de huidige situatie maakt, is dat m.b.t. de uitzonderingen leerlingen in het vo en vso geacht worden de 1,5 meter afstand te hanteren. Deze maatregel treedt direct in werking. De 1,5m afstand is geen vervanging van het mondkapje. Dat moet nog steeds gedragen worden buiten de klas.

Een tweede belangrijke opmerking die minister Slob gemaakt heeft is dat de schoolbesturen niet aan het onmogelijke gehouden worden én dat hij op de deskundigheid en professionaliteit van de schoolbesturen vertrouwt: zij maken m.b.t. de afspraken hun afwegingen en zij komen uiteindelijk tot een besluit.  

Servicedocument

We hopen jullie hiermee de eerste informatie over de nieuwe situatie te hebben kunnen geven. Deze week zal er naar verwachting weer een Servicedocument uitkomen, die wij ook direct op onze website zullen plaatsen. In die zin adviseren wij iedereen ook niet al te snel maatregelen voor je school te nemen: uit eerdere ervaringen blijkt dat er op een wat later moment altijd weer nieuwe informatie naar boven komt: een halve of hele dag wachten loont soms.

Er is een uitgebreidere brief via de mail naar de leden uitgegaan. Heb je interesse? Deze niet ontvangen? Laat het dan even weten! info@gespecialiseerdonderwijs.nl. We sturen je hem dan toe.

Heb je bij de uitvoering nog vragen, bel of mail ons gerust, we helpen je graag! Alle onze berichten in het kader van Corona of Lockdown staan hier: Thema Corona

En de nieuwe naam is: Sectorraad GO!

Sinds 1 januari 2021 zijn LECSO en SBOwerkverband gefuseerd tot één, nieuwe organisatie voor gespecialiseerd onderwijs. Een organisatie die zich op basis van haar kennis en expertise inzet voor leerlingen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte op onderwijsgebied. Dankzij het verbinden van deze expertise, zetten wij ons niet alleen nóg beter in voor de leerlingen in het speciaal basis-, speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs maar bundelen we ook onze krachten voor het reguliere onderwijs. Omdat wij geloven in ontwikkelingen waarin leerlingen zoveel mogelijk sámen naar school gaan, ongeacht hun verschillen in ondersteuningsbehoefte. Als nieuwe organisatie zetten we daar graag onze gespecialiseerde kennis voor in. Bij deze nieuwe organisatie hoort een nieuwe naam. Vol trots heten wij nu Sectorraad GO!