Verlenging NPO?

Onderwerp: NPO

10-02-2022
Onderwijsminister Wiersma staat positief tegenover een verlenging van het Nationaal Programma Onderwijs.

Dat zei hij afgelopen dinsdag in de Tweede Kamer. Maar scholen hebben nu al de mogelijkheid om de NPO-gelden over meer jaren uit te geven. Het is dus de verantwoordingstermijn die Wiersma zal moeten heroverwegen. 

Middelen NPO voor schooljaar 2022-2023 

Intussen wordt van de scholen verwacht dat zij deze maand hun schoolscan en -plan herijken. Dat moeten zij doen terwijl de exacte bedragen voor het tweede NPO-jaar nog niet bekend zijn. We, met anderen, roepen de minister op deze zo spoedig mogelijk vast te stellen.

Meer informatie