Vervolgonderzoek: De kracht om door te zetten in de praktijk

21-05-2021

Op 20 mei 2021 heeft Marc Dullaert, voormalig Kinderombudsman, namens Gedragswerk aan Minister Slob van Onderwijs en Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid het vervolgadvies op ‘De kracht om door te zetten’ over jongeren en thuiszitten overhandigd. Dit is een aanvullend advies op het thuiszit-onderzoek van twee jaar geleden. De eerder geformuleerde tien adviezen blijven gelden maar het nieuwe veldonderzoek levert nog een aantal aanvullende punten op.

Met als belangrijkste: Spreek vanaf nu van ‘Aanwezigheid’ en ‘Afwezigheid’. Stel ‘Aanwezigheid’ centraal in plaats van wettelijk geoorloofd of ongeoorloofd verzuim in primair en voortgezet onderwijs. Laat hybride vormen van onderwijs toe voor thuiszittende kinderen.

Geef de regio’s meer speelruimte om thuiszitten aan te pakken en voorzie in een frictiebudget en laat de strikte twee jaar termijn uit de Variawet los. Kom via maatwerk tegemoet aan het recht op ontwikkeling voor elk kind en elke jongere, met eenvoudige verantwoording en een duidelijk protocol voor inspectie en accountant. Kortom niet vooraf invullen maar achteraf verantwoording geven.

In verschillende werkateliers in het land gaan Gedragswerk en Marc Dullaert in gesprek met directeuren van samenwerkingsverbanden over de inhoud van de rapportage. Gedragswerk en Marc Dullaert zijn benieuwd of de conclusie en tien adviezen uit de rapportage ook aansluiten op de behoeften van de samenwerkingsverbanden om een succesvolle thuiszittersaanpak mogelijk te maken. Ben je directeur van een samenwerkingsverband en wil je deelnemen aan één van de werkateliers? Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Data, locaties en aanmeldmogelijkheid is hier te vinden