Voortgang evaluatie Passend Onderwijs

02-07-2020

Het zal niemand ontgaan zijn dat de evaluatie van Passend Onderwijs op de agenda van de Tweede Kamer staat. Op, waarschijnlijk, 16 november 2020 wordt de brief en de Beleidsnotitie van minister Slob over dit onderwerp in het zogenaamde Notaoverleg besproken. Deze Beleidsnotitie is o.a. gebaseerd op de evaluatie van Passend Onderwijs die het NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) in opdracht van OCW heeft uitgevoerd, het advies van de Onderwijsraad met de mooie titel ‘Steeds inclusiever’ en uitgebreide consultatie van alle stakeholders. De verwachting is dat het definitieve Beleidsplan eind oktober aangeboden zal worden aan de Kamer, met dus waarschijnlijk op 16 november de behandeling daarvan (van 11.00 – 18.00 uur). 

Ook LECSO is één van de stakeholders en heeft m.b.t. de voortgang van Passend Onderwijs een aantal standpunten geformuleerd. In de komende periode wisselen we daarover graag van gedachten met onze leden, wordt vervolgd!