Voortgang NPO

Onderwerp: NPO

18-11-2022

Scholen blijven dankbaar gebruik maken van de (tijdelijke) NPO-middelen om hun leerlingen extra te ondersteunen en de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

Dat blijkt uit de derde NPO-voortgangsrapportage die vandaag verscheen. De uitvoering van de plannen gaat op de meeste scholen (ca 70%) goed. Tegelijkertijd zijn er veel zorgen over leerlingen.

Leerlingen geven aan moeite te hebben met opletten, meedoen tijdens de les, en hun huiswerk.

Samen met anderen herkennen we het beeld dat uit deze derde voortgangsrapportage naar voren komt. Door de corona-uitbraak, sluiting van scholen, personeelstekorten en een hoge werkdruk kwam de schoolorganisatie opnieuw onder druk te staan.

Toch slagen scholen er veelal in om de NPO-middelen zo in te zetten dat ze de gevolgen van de crisis voor hun leerlingen kunnen dempen. Er is met de extra middelen meer ruimte op school om alle leerlingen te bieden wat ze nodig hebben.

Scholen zijn met name positief over de interventies gericht op het welbevinden van hun leerlingen. Maar in de praktijk blijkt ook dat dat welbevinden nog steeds fors onder druk staat, dat (veel) meer leerlingen psychische klachten ervaren en dat het eind daarvan nog niet in zicht is.

In de scholen is merkbaar hoe maatschappelijke problemen als de groeiende  armoede voor leerlingen optellen bij de gevolgen van de pandemie. Er is dus niet simpelweg te spreken van herstel na corona. In het onderwijs zijn er daarom zorgen over hoe het verder moet als deze tijdelijke extra middelen straks weer verdwenen zijn.

Welbevinden laagst bij meisjes, oudere leerlingen en havo/vwo

De voortgangsrapportage laat zien dat het welbevinden met name voor de oudere vo-leerlingen onder druk staat. De pandemie heeft impact op de ervaren schoolstress, hun motivatie en concentratievermogen. Meisjes zijn negatiever over het dagelijks leven dan jongens. Opvallend is dat schoolleiders in het praktijkonderwijs en GO scholen zich wat minder zorgen maken over het welbevinden van hun leerlingen.

Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat veel van deze leerlingen in lockdown naar school bleven gaan, maar daar geeft de rapportage geen uitsluitsel over.

Het aandeel schoolleiders van havo- en vwo-leerlingen dat zich veel zorgen maakt is juist gestegen. Het welbevinden van leerlingen komt meer onder druk te staan naarmate zij ouder zijn. Mogelijk houdt dit verband met een toenemende ervaren prestatiedruk, naarmate de leerresultaten meer gaan meewegen, zo stelt de rapportage.

Inspiratiesessie hoe krijgen we onze leerlingen weer aan?

Voor scholen die inspiratie willen opdoen en met collega’s willen sparren over de uitdaging rondom gedrag, motivatie en concentratie van leerlingen organiseert de VO-raad op 1 december samen met de NPO Kenniscommunity, het Lerarencollectief en het NJi een bijeenkomst ‘Hoe krijgen we onze leerlingen weer aan?’.