Voorwoord nieuwsbrief dec. 2022

06-12-2022

Met de koudste nacht van 2022 achter de rug, gaan we langzaam richting de kerstvakantie. Waarmee een, nu al, bijzonder jaar wordt afgesloten. Oorlog op Europees grondgebied, energiecrisis, zeer grote inflatie. Geitenpaadjes die door de rechter worden afgesloten, mislukte milieutop…. En een formeel einde (althans zo lijkt het nu) van de coronapandemie in Nederland.

En rechtstreekser voor ons, een historische cao, een overambitieuze minister, meer sturen door controle, basisteams die scholen moeten ondersteunen met taal en rekenen en het vaststellen van een Werkagenda routekaart naar inclusief onderwijs. Met tegelijkertijd onderzoek dat aantoont dat het welzijn onder jongeren in Nederland historisch daalt.

En voor onze vereniging het vertrek van Geert Diever als voorzitter. Opgevolgd door Johan van Triest, met een bijna volledige vernieuwing en uitbreiding van ons bestuur. Met, na vijftien jaar trouwe en geweldige inzet, het (aanstaande) vertrek van ‘onze’ Gerda. Met voor het eerst een directeur die leiding geeft aan het verenigingsbureau. Vaststellen van een meerjaren koersdocument voor de vereniging en een uitgebreide ledenraadpleging over de invulling van inclusief onderwijs. Het

Met een Week van het Gespecialiseerd Onderwijs die we voor het eerst samen met Vivis en Siméa, onze collega’s van cluster 1 en 2 organiseerden. Met het, door een gezamenlijke inspanning met Sectorraad Pro, binnenhalen van gelden voor het versterken van de regionale netwerken rondom werktoeleiding. En het gezamenlijk met de PO-Raad aanstellen van Machteld Rohn als opmaat tot wellicht een intensievere samenwerking.

In deze week is ook door Hub Noord-Brabant (Rion Pennings), een landelijke campagne gestart waarmee geprobeerd wordt bij het grote publiek een goed beeld te schetsen van wat gespecialiseerd onderwijs inhoudt. Daarnaast wordt hiermee geprobeerd om de interesse te wekken van de juist mensen om te kiezen voor een baan in het gespecialiseerde onderwijs. Lees hier meer over de campagne.

Met het vaststellen van de begroting 2023 hebben we de middelen om ons bureau (licht) te versterken. Waarmee we de ontmoeting binnen de vereniging meer willen aanjagen en meer vanuit eigen visie en onderzoek onze inzet aan de beleidstafels willen verzorgen. Waarbij voor de korte termijn naast inclusief onderwijs, vooral het versterken van de verbinding tussen zorg en onderwijs (gebaseerd op het recent gepubliceerde rapport van Oberon), hoofdthema is.

Zelf  kijk ik terug op een bewogen jaar, met heel veel beweging en ontwikkeling. Komende vanuit het reguliere onderwijs heb ik dit jaar het gespecialiseerde onderwijs leren kennen. Vanuit deze ervaring sluit ik me graag aan bij een opmerking die we hebben opgehaald bij de ledenraadpleging rondom inclusief onderwijs: ik gun elk kind speciaal onderwijs.

Fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling.

Met hartelijke groet,

Alain van de Haar