Voorwoord nieuwsbrief juni 2022

28-06-2021

De maand juni voelt vaker in het onderwijs als een lange race naar de zomervakantie. Drukte met de examinering en diplomering, afsluitingen van de schooljaren. Afscheid nemen van leerlingen en tegelijkertijd druk met de voorbereiding van het nieuwe schooljaar en de nieuwe leerlingen.
 
Ook in de landelijke beleidswereld is dit een drukke periode waarin er een groot aantal zaken en documenten moeten worden afgerond.
 
Gelukkig doen we dit vanuit het bureau inmiddels met wat uitbreiding. Machteld Rohn, afkomstig uit het gespecialiseerd onderwijs en al jaren vanuit de PO Raad hiervoor werkend, is vanaf 1 juni voor 0,5 nu vanuit de Sectorraad GO hiermee aan de slag. Daarnaast hebben we met Susan den Hoedt ook ons secretariaat uitgebreid, waardoor we ook onze dienstverlening naar de leden toe kunnen versterken.
 
We staan daarbij aan de vooravond van een nieuwe fase voor onze vereniging. Aan de hand van een nieuw koersdocument (meerjarenplan) welke is vastgesteld in de ALV van 28 juni. We gaan ervoor om in een sterke vereniging waarbinnen leden elkaar meer ontmoeten, meer samen gaan werken aan kwaliteit van ons onderwijs en begeleiding en in verbinding met het bureau de inbreng aan de beleidstafels en in de lobby zullen verzorgen.
 
Dit gaan we doen met een groter bestuur, waarmee we onze slagkracht zowel binnen de vereniging als daarbuiten denken te kunnen versterken.
 
Ik zie, na nu bijna een half jaar werken voor en bij de Sectorraad GO uit naar deze nieuwe fase. Met het bestuur, met de leden, met een uitbreiding van het bureau en vanuit een heldere koers. Werkend voor onze leerlingen; al die kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Of ze nu in het reguliere onderwijs of bij ons zitten.